Wat is bioresonantie

“Bio” betekent leven en “resonantie” is een fenomeen uit de natuurkunde en betekent meetrillen. Materie is helemaal niet zo vast en stevig zoals wij die waarnemen, het bestaat uit moleculen en die zijn opgebouwd uit atomen. Binnen die atomen zwermen wolken elektronen om een kern. Albert Einstein gaf de gelijkwaardigheid van materie en energie weer in zijn beroemde formule: E=mc². Dit betekent tegelijkertijd dat het menselijk lichaam als verdichte energie een elektromagnetisch veld is. Ons lichaam is net als alle materie opgebouwd uit moleculen, die bestaan uit atomen, waarin nog kleinere deeltjes, die door beweging ten opzichte van elkaar een klein elektromagnetisch veld veroorzaken.  Al deze atomen zenden ultra zwakke elektromagnetische golven uit. Deze frequenties kunnen ook gemeten worden. Het meten daarvan is o.a. ook bekend in de vorm van een EEG en een ECG onderzoek.  

Vanuit de biofysica is bekend, dat alle chemische processen in ons lichaam bestuurd worden door bio-magnetische trillingen (frequenties). Ieder mens heeft zijn eigen specifieke trillingspatroon. Dit is Bioresonantie. Bij een gezond mens is het individuele trillingsbeeld voornamelijk harmonisch met weinig vervormingen. Wanneer echter vreemde en ongezonde stoffen als virussen, bacteriën, toxinen, schimmels, pesticiden, metalen of toxinen binnendringen in ons lichaam, kan er vervorming van de natuurlijke trillingen optreden. Ook stress en emotionele belasting kunnen voor ontregeling zorgen. Onze cellen produceren dan minder energie, nemen minder voedingsstoffen op en organen gaan slechter functioneren. Er ontstaan dan klachten en mogelijk chronische ziekten.  

In mijn praktijk werk ik met een Bicom® 2000. Dit apparaat is speciaal ontwikkeld om de lichaamseigen trillingen van patiënten te registreren en om te zetten tot individuele therapiesignalen die op het persoonlijke frequentiepatroon van de patiënt zijn gericht. Pathologische processen, met name die ontstaan zijn uit vast gelopen intracellulaire communicatie, kunnen met de Bicom® worden bijgestuurd zodat ons lichaam zichzelf weer kan reguleren. Ook voor preventie is deze therapie heel geschikt. Het is vooral bekend geworden vanwege het grote succes bij de behandeling van allergieën, maar inmiddels is de BICOM voor bijna iedere aandoening in te zetten.

De bioresonantie therapie wordt ondersteund door orthomoleculaire therapie. Zoals het adviseren van voedingssupplementen, fytotherapeutische middelen en advies op het gebied van voeding en leefwijze.