MagnetoScan

De Magnetoscanner

De MagnetoScan is een gezondheidsscan volgens de nieuwste technologie.

De MagnetoScan meet magnetische velden met behulp van sensoren die als een koptelefoon op de oren worden geplaatst. De gemeten punten worden in een grafisch beeldscherm geplaatst en voorzien van een puntenscore. In de testuitslag wordt ook een waarschijnlijkheidstabel toegevoegd met de meest waarschijnlijke oorzaak. Het onderzoek geeft een virtueel te volgen herkenbaar beeld van de te screenen organen.

Naast de screening en onderzoek biedt het analyse-apparaat ook een therapiefunctie. Het stimuleren en ondersteunen van het zelfregulerend vermogen van het lichaam met Meta-therapie. Bij onderzoek en behandeling zit je ontspannen op een stoel met een speciale hoofdtelefoon op voor het computerscherm. Je volgt je eigen screening.

Wat zijn de magnetische velden die gemeten worden?

Materie is helemaal niet zo vast en stevig zoals wij die waarnemen, het bestaat uit moleculen en die zijn opgebouwd uit atomen. Binnen die atomen zwermen wolken elektronen om een kern.
Albert Einstein gaf de gelijkwaardigheid van materie en energie weer in zijn beroemde formule: E=mc².

En wat betekent dit ten opzichte van het menselijk lichaam?

Vanuit de biofysica is bekend dat alle chemische processen in ons lichaam bestuurd worden door bio-magnetische trillingen (frequenties).
Ieder mens heeft zijn eigen specifieke trilling patroon.
Ons lichaam is net als alle materie opgebouwd uit moleculen. De moleculen bestaan uit atomen. Deze veroorzaken door beweging ten opzichte van elkaar een klein elektromagnetisch veld.
Al deze atomen zenden ultra zwakke elektromagnetische golven uit. Deze frequenties kunnen ook gemeten worden. Het meten daarvan is o.a. ook bekend in de vorm van een EEG en een ECG onderzoek.

Deze MagnetoScan geeft een mooi beeld van de staat van je gezondheid, een inzicht in je welzijn, en een beoordeling van je klachten. Een scanner die dingen zichtbaar maakt in een oogwenk. Een full body scan kan op de automatische piloot worden uitgevoerd.
Mijn ervaring is dat de MagnetoScan een bijzonder goede aanvulling is op de orthmoleculaire- en bioresonantie therapie met de Bicom.

Hieronder enkele voorbeelden.

Bij deze persoon, zie je dat onderin de rug de 5 e lumbale wervel niet in orde is. Bij navraag bleek dat de persoon zich in het verleden had vertild en op die locatie schade aan een tussenwervelschijf had opgelopen.

Skelet

Wervelkolom5e lumbaal wervel

   

 

 Dit is een scan te zien van de bloedvaten in het rechter been. Deze persoon heeft een spatader in het rechter been.