Formulieren

Op deze pagina kunt u diverse formulieren downloaden. Om het formulier digitaal in te vullen en naar mij te versturen, volgt u de volgende stappen:

  1. Klik op het intakeformulier (bij allergieën ook dit formulier invullen) om te downloaden. 
  2. Sla het formulier op uw computer op.
  3. Open het formulier, bij voorkeur met Microsoft Word.
  4. Vul het formulier digitaal in en sla het opnieuw op.
    Geef het bestand een herkenbare naam, bijvoorbeeld "intakeformulier <uw naam>.doc".
  5. Mail het formulier naar mij.

Lukken de bovenstaande stappen niet, dan kan ik u het formulier ook per e-mail toesturen.

Intakeformulier

Allergieformulier