Tarieven en vergoedingen

Ik ben aangesloten bij de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde de MBOG met als lidcode 859TL.

De consulten worden afhankelijk van uw aanvullende verzekering geheel of gedeeltelijk vergoed.

U kunt bij uw zorgverzekering informeren welke vergoeding u krijgt. Op de website van de MBOG www.mbog.nl  vind u onder patiënten informatie een vergoedingenoverzicht van de verschillende zorgverzekeringen. Hier worden de aanvullende zorgverzekeringen vermeld en daarbij de dekking die deze geven specifiek voor consulten van therapeuten die aangesloten zijn bij de MBOG. 

Ik wil u er nog op wijzen dat het eigen risico van uw zorgverzekering niet uit de aanvullende verzekering komt, maar uit het basispakket. Dit betekent dus dat u voor een behandeling niet eerst zelf moet betalen.

Klachtenprocedure

Mocht u ontevreden zijn of een klacht hebben over uw behandeling bij praktijk BETER, dan wil ik dat graag samen met u oplossen. Mochten we er in onderling overleg niet uitkomen dan kunt u via mijn beroepsvereniging de MBOG een klachtenprocedure opstarten en volgen. de MBOG is voor haar leden aangesloten bij de Klachten Alternatieve Behandelwijzen de KAB koepel.

Tarieven

Er worden geen bureaukosten in rekening gebracht. De kosten voor het uitwerken van de testen en het maken van een behandelplan (zeg maar het werk achter de schermen) worden niet extra in rekening gebracht. 

Consultprijzen:

Intake, test en korte behandeling € 150.00
Vervolg consult van 45 minuten

€ 67,50

Consult 60 minuten € 90,00
Consult 30 minuten € 45.00
Consult  15 minuten € 25.00
   
Stoppen met roken 3 consulten € 169.99
   

 

Alle consulten dienen contant betaald te worden, tenzij er nadrukkelijk anders overeengekomen is.

In de praktijk is een pinapparaat aanwezig.

Indien een afspraak niet of korter dan 24 uur voor het consult wordt afgemeld, dan wordt ter compensatie van de ter beschikking gestelde tijd het volledige consultbedrag berekend.

De consulten vinden plaats op afspraak. U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen.